Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.02.2012 14:27 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО „Да ти паднат 100 хиляди“
Автор: melamed Категория: Други   
Прочетен: 1319 Коментари: 0 Гласове:
1ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО „Да ти паднат 100 хиляди“

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Телевизията”

„Нова Броудкастинг Груп“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 5. „Телевизията” създава и продуцира „Предаването”.

„Кандидат-Участник“

Всяко лице, което се е регистрирало за участие в „Предаването“ в съответствие с „Правилата"

„Участник“

Всеки Кандидат-Участник, който е избран за участие в „Студийния етап Предаването” в съответствие с „Правилата“

„Предаване“ или „Шоуто“

Предаването „Да ти паднат 100 хиляди“ е предаване, което се произвежда по формат на холандската продуцентска компания „Endemol”.

„Студиен етап на Предаването“

Тази част на Предаването, която се провежда в Студиото, независимо от това дали се записва или не за излъчване.

„Програма“

Записите от Студийния етап от Предаването (включително всякакви записи във връзка с Предаването).

„Епизод на Предаването“

Всеки един от епизодите на Предаването (включително всеки специален епизод).

„Двойка Участници“

Всеки двама Участници, които са се регистрирали и участват заедно в Предаването.

"Студио"

Всяко студио, което Телевизията определи.

„Първоначална сума”

Сумата от 100 000 лв. (сто хиляди лева) в брой, която Двойката Участници получава преди началото на Играта. С цел избягване на всяко съмнение Двойката Участници може да загуби цялата Първоначална сума преди достигането на въпрос № 8.

„Останала сума”

Означава сумата, която е останала на Двойката Участници, след като са заложили Първоначалната сума, респ. Останалата сума на отговорите на въпроси от 2 до 8.

„Игра”

Означава етапа от Предаването, в който Двойката Участници започва да отговаря на въпроси от 1 до 8.

„Награда”

Означава Сумата, с която всяка Двойка Участници разполага след разкриване на отговора на последния въпрос в Предаването, при финализиране на Играта на Двойката Участници.

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Регистрацията за участие в Предаването се извършва с попълване на регистрационна форма на сайта на Предаването на адрес: http://novatv.bg/100/show.

2. След регистриране за участие в Предаването екипът на Предаването се свързва с Кандидат-Участници:

а) на Кандидат Участниците се задават въпроси от обща култура с възможност за избор измежду няколко готови отговора;

б) в случай, че някоя Двойка Кандидат-Участници бъде одобрена за по-нататъшно участие екипът на Предаването се свързва с Кандидат-Участниците в тази Двойка Участници на посочен телефонен номер, в подходящо време (по свободната преценка на Телевизията), в който и да е ден.

3. При осъществяване на успешен контакт с двамата Кандидат-Участници те:

3.1. могат да бъдат помолени да потвърдят, че ще спазват Правилата (като бъдат уведомени къде и как да получат информация или екземпляр от Правилата).

3.2. могат да бъдат помолени да потвърдят, че имат възможност за участие на определената от Телевизията дата и на определено от Телевизията място за заснемане на Програмата.

3.3. трябва да подпишат с Телевизията договор, регламентиращ участието им в Предаването и декларация за разпределение на наградата между Двойката Участници в Предаването.

II. СТУДИЕН ЕТАП НА ПРЕДАВАНЕТО

4. Участниците продължават участието си в Студийния етап на Предаването само при условие, че са подписали договор за участие с Телевизията и декларация за разпределение на наградата.

5. Студийният етап на Предаването може да бъде реализиран и в чужбина. Всички разходи по организираните от Телевизията мероприятия във връзка със Студийния етап на Предаването са за сметка на Телевизията. Телевизията няма да покрива допълнителни лични разходи на Участника, извън изрично договорените такива в договора за участие.

6. Всеки участник трябва да информира Телевизията предварително за възможностите си за участие в Предаването, както и за наличието на възможни пречки за това. В случай, че за единия от Двойката Участници съществува пречка или пречки за участие на определените от Телевизията дати и на определените от Телевизията места, Двойката Участници се дисквалифицира.

7. Всяка Двойка Участници в Предаването, избрана в съответствие с посочените по-горе процедури може да бъде избрана за Участие в Студийния етап на Предаването. В случай, че Двойката Участници е избрана да бъде заснета в Студийния етап на Предаването Участниците получават Първоначална сума в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева) в брой, с която участват в Предаването. Двойката Участници  получава Първоначалната сума в самото начало на тяхната игра.

Всичко, което Участниците трябва да направят, в процеса на Игра и в съответствие с Правилата на Предаването е да задържат максимално количество от Първоначалната сума.

8. Всяка Двойка Участници трябва да отговори на общо на максимум 8 (осем) въпроса.

8.1. При въпроси с номера от 1-ви до 4-ти Двойката Участници може да избира измежду 4 (четири) възможни отговора.

В този смисъл, Двойката Участници може да заложи Първоначалната сума, съответно Останалата сума на всеки от четирите възможни отговора. Участниците поставят цялата Първоначалната сума, респ. Останалата сума само върху 3 (три) капана, тоест на максимум 3 (три) възможни отговора. Няма пречка Двойката Участници да реши да постави Първоначалната сума, респ. Останалата сума, с която Двойката Участници разполага само на 1 (един) капан или съответно на 2 (два) капана, но максимум на 3 (три) капана.

8.2. При въпроси с номера от 5-ти до 7-ми Двойката Участници може да избира измежду три възможни отговора, т.е. Двойката Участници може да заложи Останалата сума на всеки от трите възможни отговора

Участниците поставят Останалата сума само на 2 (два) капана, тоест на максимум 2 (два) възможни отговора. Няма пречка Двойката Участници да реши да постави Останалата сума само на 1 (един) възможен отговор.

8.3. За финалният въпрос – въпрос номер 8-ми Двойката Участници може да избира само измежду 2 (два) възможни отговора. В този смисъл Двойката Участници може да заложи Останалата сума само на 1 (един) капан, тоест на максимум 1 (един) възможен отговор. С други думи, окончателният избор е “ВСИЧКО ИЛИ НИЩО”.

9. На всеки етап от Играта Двойката Участници трябва да поставя върху капаните (върху възможните отговори) цялата Първоначална сума, респ Останала сума, с която разполага към съответния момент. Участниците са длъжни да поставят Първоначална сума, респ. Останалата сума върху отговорите (капаните), които са избрали за не повече от 60 (шестдесет) секунди, които започват да текът от момента, в който водещият на Предаването изчете  конкретния въпрос.

9.1. В случай, че след изтичане на 60 (шестдесет) секунди върху капаните (отговорите) не е поставена (заложена) цялата Първоначална сума, респ Останала сума, Двойката Участници продължава Играта само с размера от Останалата сума, която е реално поставена (заложена) върху капаните (отговорите).

9.2. Всяка банкнота, която се намира извън капаните (отговорите) автоматично отпада от Играта, т.е. Двойката Участници я губи. Подобен пример би бил случай, в които, след изтичането на 60 секунди, Останалата сума се намира на масата на Двойката Участници, (но не върху капаните) или в ръцете на Участниците или около капаните. 10. Преди задаването на всеки въпрос се прилага едно и също правило – водещият на Предаването предлага на Двойката Участници избор измежду две категории (области) от въпроси. Двойката Участници разполагат с 20 (двадесет) секунди, за да реши в коя категория (област) иска да играе. Ако двамата Участници от Двойката са на различно мнение, водещият на Предаването ги подтиква да направят избор. В случай, че Двойката Участници не може да направи избор, водещият хвърля монета, за да избере вместо тях.

11. След като се реши коя е категорията (област), възможните отговори се изобразяват на екрани, които се намират над капаните. Водещият разкрива въпроса и отново повтаря възможните отговори, след което Двойката Участници разполага с 60 (шестдесет) секунди, в които може да залага Първоначалната сума респ. Останалата сума  върху възможните капаните (възможните отговори). Вземането на решение приключва когато:

11.1. времето, отброявано от часовника, е изтекло, или

11.2. Двойката Участници са убедени, че имат правилен отговор и заявяват на водещия, че спират часовника, преди изтичане на 60 (шестдесет) секунди.

12. Водещият обявява на кои капани са поставени (заложени) Първоначалната сума респ. Останалата сума и съответно за кой/кои от отговорите на зададения въпрос.

12.1. В случаите по т. 9.2., водещият обявява и размера сумата, която не е заложена правилно, т.е. се намира на масата на Двойката Участници, (не върху капаните) или е в ръцете на Участниците или е около капаните.

13. Капаните с отговорите се отварят по преценка на Телевизията, като могат да бъдат отваряни поотделно или заедно в различни комбинации.

14. За всеки въпрос е валидно правилото, че след отварянето на последния капан и обявяването на верен отговор, Двойката Участници може да вземе обратно парите (Останалата сума), която не е паднала в капаните. 

15. При достигане до въпрос 8 (осем) Двойката Участници трябва да заложи всичко, с което разполагат (цялата Останала сума) на един от двата възможни капана (възможни отговори). Времето за залагане отново е 60 (шестдесет) секунди.

16. След изтичане на 60-те (шестдесеттте) секунди, Участниците нямат право да променят залога си и не могат да разместват части от Първоначалната сума, респ. Останалата сума между отговорите.

17. Плащането на Наградата се извърша по банков път в срок 10 (десет) работни дни след премиерното излъчване на епизода на Предаването с Участието на Двойката Участници, съобразно направеното предварително от Участниците разпределение.

III. ОБЩИ ПРАВИЛА

18. Служителите на Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Предаването), членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или такива, които са осъдени с влезли в сила присъди нямат право да участват в Предаването. Невъзможността да се представят доказателства за липса на пречки за участие, може да доведе до дисквалификация и/или отнемане на награда.

19. Кандидат Участниците трябва да се регистрират за участие в Предаването от тяхно име. Регистрация с пълномощно няма да бъде приета.

20. Телевизията може, по собствено усмотрение, да изключи Участници от участие в Студийния етап на Предаването, което може да включва без ограничения:

20.1. обстоятелства, при които по мнение на Телевизията, Участникът е негоден да участва в етапа. В този случай се дисквалифицира и другият Участник с който Участникът участва в Двойка;

20.2. невъзможност да бъде представена документация, поискана от Телевизията, която доказва самоличността на Участника и всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Предаването.

21. Телевизията може да откаже изплащане на Наградата или да изиска обратно всички суми, платени на Участници в Предаването в случай на измама, нечестност, нарушение на Правилата или липса на право на участие в Предаването съгласно Правилата.

22. Телевизията си запазва правото да променя Правилата или да прекрати Предаването по всяко време.

23. Ако провеждането на Предаването, включително без ограничаване функционирането записването; излъчването на което и да е/всички Епизоди на Предаването е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Телевизията може да отмени цялото Предаване или която и да е част от него.

24. Телевизията ще полага всякакви разумни усилия, за да даде възможност на Участниците да участват в Предаването;

25. Независимо от участието на Двойка Участници в Предаването Телевизията, няма задължение да запише и/или излъчи който и да е Епизод на Предаването, в което Участникът/ Двойката Участници са взели участие или участието им е било записано от Телевизията.

26. Всички Участници се съгласяват да спазват Правилата, включително настоящите Общи Правила, както и инструкциите на екипа на Предаването.

27. В случай че, Участник спечели Награда в Предаването, същата ще му бъде предоставена от Телевизията в съответствие с настоящите Правила, Договора за участие, Декларацията за разпределение и подробни инструкциите за получаване на наградата от Телевизията.

 

Приемам настоящите Правила ...................................

 

.......................................................................................................................................

(Моля напишете името си собственоръчно)
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: melamed
Категория: Други
Прочетен: 31655
Постинги: 7
Коментари: 9
Гласове: 11
Архив
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031